Anasayfa | 2015-2016 Sezonu | 1. Kademe Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursuna Katılacaklarda Aranılan Şartlar

1. Kademe Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursuna Katılacaklarda Aranılan Şartlar

a) En az Lise ve dengi okuldan mezun olmak,(bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz)

b) 18 yaşını doldurmuş olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül olmamak.

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis; 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

d) Sporla ilgili her türlü disiplin ve ceza düzenlemeleri ve Federasyon Disiplin Talimatı kapsamında son üç yıl içinde bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak,

e) Kurslara başvurunun fazla olması halinde ilgili spor dalında milli olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek veya en az 5 yıl lisanslı yüzücü olmak katılım için öncelik sebebidir

 

1. KADEME 01YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
  1. 4 adet vesikalık Fotoğraf (4,5×6 cm, orijinal fotoğraf, ön cepheden çekim)
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti – Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler -Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilecektir).
  3. Savcılık iyi hal kâğıdı (aslı)(E-Devlet çıktısı kabul edilmeyecektir)
  4. Sağlık raporu (aile hekiminden ya da özel – devlet hastanesinden) – (aslı)
  5. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. İkametgâh Belgesi (aslı)
  8. Seçmeyi geçerek kursa katılmaya hak kazanan adaylar: Türkiye Yüzme Federasyonu’nun Garanti Bankası Anafartalar Şubesi IBAN TR44 0006 2000 7110 0006 2984 64 no’lu hesabına 600 TL yatıracaklardır. Dekonta “ADANA 1. Kademe Yüzme Antrenör Kursu “ olarak yazdırılacaktır. Ücreti kendisi yatırmayacak adaylar, açıklama kısmına AD/SOYAD -TC KİMLİK NUMARASI nı yazdırmalıdır.

Ücret dekontu, seçme sonucu belli olduktan sonra yatırılıp diğer evraklarla birlikte teslim edilecektir.

ATM fişi kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Kursa kabul edilen ve eğitime başlayan adayların ücretleri daha sonra hiçbir şekilde geri ödenmez.

-Kurs konusunda her türlü karar alma ve değişikliğe gitme yetkisi Türkiye Yüzme Federasyonu’na aittir ve kurs, Türkiye Yüzme Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatı’na göre yürütülecektir.

İlginizi çekebilir

2019 Acropolis Grand Prix Yüzme Yarışları Yunanistan 1.gün sonuçları

2019 Acropolis Grand Prix Yüzme Yarışları Yunanistan 1.gün sonuçları 17 Mayıs 2019 Yunanistan [ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” …