Anasayfa | Yüzme Federasyonu | Kurs | 2. Kademe Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursuna Katılacaklarda Aranılan Şartlar

2. Kademe Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursuna Katılacaklarda Aranılan Şartlar

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli İflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,

ç) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili Federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

d) 07/ 01 /1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak

2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
 1. 4 adet vesikalık Fotoğraf (4,5×6 cm, orijinal fotoğraf, ön cepheden çekim) renkli çoğaltma fotoğraflar ve küçük ebattaki fotoğraflar kabul edilmeyecektir. 4 fotoğrafında aynı olması gerekmektedir.
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli suretiSpor Genel Müdürlüğü ilgili birimler -Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilecektir). Üniversite öğrencileri için ÖĞRENCİ BELGESİ.(aslı).
 3. Savcılık iyi hal kâğıdı (aslı) e-devlet çıktıları kabul edilmeyecektir.
 4. Sağlık raporu (aile hekiminden – devlet hastanesinden- özel klinikten) – (aslı)
 5. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 7. İkametgâh Belgesi (aslı)
 8. Kademe Yardımcı Yüzme Antrenörü Belgesinin fotokopisi (belge düzenlenme tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmalıdır)
 9. Bir üst kademe antrenörün yanında çalıştığına dair belge.( kulüp antetli kağıdına, kulüp başkanı kaşe ve imzası olacak, üst kademe antrenörün ismi belirtilecek- kulüp antrenörü ve kulüp başkanı aynı kişi olamaz)
 10. Yüzme Federasyonunun açmış olduğu en az 1 (BİR) tane antrenör gelişim seminerine katılım belgesi. (Federasyon Başkanı imzası olmalı)
 11. Kursa katılacak adaylar: Türkiye Yüzme Federasyonu’nun

Garanti Bankası Anafartalar Şubesi IBAN TR 44 0006 2000 7110 000 6298464 lu hesaba 800 TL yatıracaklardır. Dekonta “BURSA 2. kademe Yüzme Antrenör Kursu “ olarak yazdırılacaktır. ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

 1. Ücret makbuzu değerlendirmeden sonra kursa katılmaya hak kazanan antrenörler tarafından yatırılarak teslim edilecektir.

Kursa katılacak antrenör sayısının 20(YİRMİ)’nin altında olması durumunda kurs iptal edilecektir. 

Kursa katılan ve eğitime başlayan adayların ücretleri daha sonra hiçbir şekilde geri ödenmez

-Kurs konusunda ezher türlü karar alma ve değişikliğe gitme yetkisi Türkiye Yüzme Federasyonu’na aittir ve kurs, Türkiye Yüzme Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatı’na göre yürütülecektir.

İlginizi çekebilir

2019 Acropolis Grand Prix Yüzme Yarışları Yunanistan 1.gün sonuçları

2019 Acropolis Grand Prix Yüzme Yarışları Yunanistan 1.gün sonuçları 17 Mayıs 2019 Yunanistan [ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” …